Strømforbruk ut over forbruk til ladning over 48 timer skal registreres og betales.

Den enkelte båtplassleier må melde fra til styret i båtforeningen hvis han/hun har behov for strøm ut over ladingsbehov. Eget registreringsutstyr godkjent av styret i båtforeningen skal benyttes for slik strømforbruk. Dette utstyret blir innkjøpt av styret for merking og videresalg til båtplassleier.

 

Den enkelte båtplassleier må melde fra til styret i båtforeningen hvis han/hun har behov for strøm ut over ladingsbehov. Eget registreringsutstyr godkjent av styret i båtforeningen skal benyttes for slik strømforbruk. Dette utstyret blir innkjøpt av styret for merking og videresalg til båtplassleier.

 

Registreringsutstyret (strømmåler m/kabel) kjøpes av den enkelte båteier.

Det er etablert et Salgstorg for salg/kjøp av brukte kabler slik at de som ikke lenger har behov kan selge sin kabel til andre. Slike salg må registreres i foreningens registre, inklusive rapportering av målerstand.

 

Strømmåleren skal plasseres i båten slik at den er lett å kontrollere for vårt kontrollapparat og helst slik at det er mulig å utføre kontroll uten ombordstigning.

Båtplassleier er ansvarlig for å innrapportere målestand etter utgangen av april og oktober.

 

Strømforbruk ut over ladning hvor strømmåler ikke er tilkoblet, vil medføre straffegebyr pr gang regelen overtredes.