Medlemsmøte i klubbhuset onsdag 28/11 kl 1800

Illustrasjon av møte

Grunnundersøkelser på sjø og land i Stavern småbåthavn

Som mange av dere vet, ligger store deler av havneområdet på tidligere Stavern Kommunes
avfallsfylling hvor det er deponert husholdnings- og matavfall, bygningsavfall, industriavfall,
etc.

Fyllplassen ble etablert tidlig på 60-tallet og var i bruk frem til ca. 1985. På opplag og parkeringsplassen ved Risøy/Floskjærveien, lengst nord øst i havna, drev Noresi, destillasjon og gjenvinning av brukte løsemidler.

Disse områdene er fylt med et tynt lag med overdekningsmasser på mellom ca. 0,3-1 m, over ca. 1-3 m med avfall, over en sandig siltig leire.

Stavern havn har miljø status som «ikke tilfredestillende med behov for tiltakt». Tiltak som vi i Stavern Båtforening har gjennomført omfatter blant annet; – Utarbeidelse av miljøplan, –
Informasjonsmøter om miljø og båthold, – åpning av Svartmoloen for bedre gjennomstrømming, –
grusing og asfaltering, – vannvifter lengst nord øst i havna, og, – støttet arbeidet for etablering av
kanal.

Vi opplever problemer med plast og avfall, utsig til havna vår og et dødt hav – Det er helt åpnebart at
det må taes grep.

Onsdag 28/11 kl 1800 kommer Larvik Kommune for å orientere oss om resultatet av grunnundersøkelser på sjø og land i Stavern småbåthavn.

Håper mange benytter anledningen til å få en orientering om status og hvordan vi som medlemmer
og forening kan bidra til en ren havn.

Styret
Stavern Båtforening

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest