Tjenester for Stavern Båtforening

Revidert siste gang 2. aug 2012.

Gir tilgang til lagring av båt på henger, bruk av slipp og parkering i havna vår i perioden 1. april til 1. oktober.

Tjenesten krever at du er medlem i foreningen.

Du får mulighet til å åpne/lukke bommene med en registert mobiltelefon.

Nummeret til bommene (Båtveien ved klubbhuset og Steinrevet ved Noresi) får du tilsendt som sms etter registrering av din mobil. Ber deg lagre disse for bruk ved bompassering.

Du kan benytte slipp i ytre eventuelt indre havn for utsetting og opptak av båten avtalen gjelder.

Båten plasseres på anvist plass for Sesongkort båt på henger på eget dedikert område på Noresi-tomta som vises av parkeringsplanen.

Når du er ute med båten, ser vi helst at du parkerer henger tilbake på anvist plass, alternativt på området dedikert til Sesongkort Slipp.

Ber deg merke båthenger med vedlagt sesongkort og legge det andre sesongkortet godt synlig i frontruta i bilen når du parkerer bilen.

Gir tilgang til parkering av personbiler på parkeringsområdet ved Noresi. Tjenesten krever ikke medlemskap i foreningen. Brukes med magnetkort i bommene og gir adgang til 10 inn/utkjøringer i løpet av uken. Parkering på dedikert område på Noresi-tomta som vises av parkeringsplanen.

Legg vedlagt Ukeparkering kortet godt synlig i ruta i bilen når du parkerer bilen.

Gir tilgang til bruk av slipp og parkering i havna vår i inneværende år. Tjenesten krever at du er medlem i foreningen. Du kan benytte slipp i indre og ytre havn for utsetting og opptak av båten avtalen gjelder. Du får mulighet til å åpne/lukke bommene med en registert mobiltelefon.

Nummeret til bommene (Båtveien ved klubbhuset og Steinrevet ved Noresi) får du tilsendt som sms etter registrering av din mobil. Ber deg lagre disse for bruk ved bompassering.

Når du er ute med båten kan du parkere båt og båthenger på eget dedikert område på Noresi-tomta som vises av parkeringsplanen.

Ber deg legge vedlagt Sesongkort slipp godt synlig i ruta i bilen når du parkerer bilen og henger mens du er ute med båten.

Gir tilgang til sjøsetting av båt på slipp eller ved kranbil på service brygge. Tjenesten krever ikke at du er medlem i foreningen.

Service kort slipp/Service Brygge gir deg følgende muligheter:

  1. Benytte slippen for sjøsetting av båten om våren og opptak om høsten (to innkjøringer bom)
  1. Sjøsette båten, opp til 3 dagers parkering for bil og henger på anvist plass for sesongkort slipp,og opptak av båten etter endt båttur. To innkjøringer bom.
  1. Båthavna vår har to servicebrygger for sjøsetting eventuelt opptak av båter med mobilkran.

Maksimalvekt for service brygge ytre havn er 10 tonn og indre havn er 6 tonn.

Merk begrenset høyde på båt pga gangbro ved Svartmoloen som skiller indre og ytre havn. Service kortet gir deg tilgang for egen bil og kranbil i forbindelse med sjøsettingen/opptaket.

  1. Ekstra klipp kan kjøpes av båtforeningen – henvendelse kontoret
  2. Kort kan kjøpes hos Circle K og Gjestehavna i Stavern. 

Vi har 2 kraner. 1 småbåtkran i indre havn med løftekapasitet max 4 tonn samt 1 mastekran I ytre havn.

Småbåtkran

Vår/sommer fra uke 17 til 27

Høst fra uke 37 til uke 46

Onsdag og Fredag 17:00 – 20:00

Lørdag 10:00 – 15:00

NB. Max løft er 4 tonn

Tlf. til kranvakt 905 67 768

NB! Ikke send SMS til dette nummeret, da alle anrop blir viderekoblet.

Vi har bankterminal og foretrekker betaling med kort, men du kan også betale med kontanter.

Mastekran

Kranen betjenes etter avtale med kranfører for mastekran. Ta eventuelt kontakt med oss på tlf. 412 55 078 for informasjon.

Båtplass i sjektekanalen eller ytre havn. Har du båtplass i (10) sjektekanalen eller ytre
havn brygge 11 – 14 og, båt i opplag eller sesongkort benytter du følgende nummer til
bommene:

Båtveien: +47 580000314237Steinrevet: +47 580000307793 

Dette er de samme numrene som du skal ha fått i sms fra bommene. Prøv gjerne selv om du ikke har fått sms.

Båtplass i indre havn. Har du båtplass i indre havn brygge 1 – 9
benytter du følgende nummer til bommene:

Båtveien: +47 580000309729Steinrevet: +47 580000307588 

Dette er de samme numrene som du skal ha fått i sms fra bommene. Prøv gjerne selv om du ikke har fått sms.

Redningsetat har tilgang med bruk av egen spesialnøkkel 

Husk at bommens nummer må være registrert med +47 foran nummeret. 

Det er KUN registrerte mobiler registrert i medlemsregister som kan benyttes 

Typiske problemer Ringer, men bom åpner ikke: Ringer feil bom Bare ringer : Ikke registrert mobil Feil nummer / mangler +47 Skjult nummer 

Ikke kontakt med abonnenten: Feil nummer, Feil på bom – (strømbrudd, feil på mobilnettet, feil på GSM enhet i bom) 

Send oss en e-post på post@stabat.no, kontakt oss på kontoret,telefon  41 25 50 78 eventuelt service telefon på nummer 40 60 35 51.

– Reservert for tresjekter — Sjekter og båter bygget i tre

– Båter skråstilles for å lette inn/ut setting

– Feltet fylles fra Øst mot Vest

– Pass på plass til kjørevei / branngate mellom felt A og B

– Båtene skråstilles for å lette inn/utsetting

– Feltet fylles fra Øst mot Vest

– Pass på plass til kjørevei / branngate mellom felt B og C

– Vestenden av feltet sikres med griser etter at siste plass er fylt opp

– Båtene først på feltet skråstilles med baug mot SydVest med ca 1-2 m overlapp

– Båtene lengst vest settes paralet med gresen til Rimi (for plass til brann gate)

– Feltet fylles fra Øst mot Vest etter at Felt A er fylt opp

– Pass på plass til kjørevei / branngate mellom felt B og C

– Feltet fylles fra Sjektekanalen og nordover

– Pass på kjørevei / branngate mellom felt B og D

– Feltet fylles opp fra Vest mot Øst

– Pass på å sikre kjørevei / brann gate

– Feltet fylles opp fra Vest mot Øst

– Store båter nær slipp/opptakskai

– Mindre båter ved kompressorhus og østover

– Husk å gjøre plass for tilgang brygger og kompressorhus

– Kun store båter mot Vest – Mindre båter Øst

– IKKE I BRUK P.G.A: ANNLEGSARBEID Maritimt Senter

– Tildeles av opplagsansvarlig

– Fylles opp fra Nord mot Syd

– Store båter – Fylles opp fra Vest mot Øst

– Ekstra rekke med små båter paralelt med felt L

– Fylles opp etter behov etter at andre felt er fylt