VAKTREGLEMENT FOR STAVERN BÅTFORENING

Revidert siste gang 2. aug 2012.

Stavern båtforening organiserer vakthold i havnen en fast periode hvert år. Øverste sjef for vaktholdet er formannen, mens en ukehavende utøver dette ansvaret for hver uke. Alle medlemmer som disponerer båtplass, plikter å stille til vakt etter oppsatt vaktliste. Det skal i vaktperioden være 3 på vakt til enhver tid. Alle henvendelser vedrørende vakt skal rettes til kontoret, via e-post til post@stabat.no  eller telefon 41255078.

Vaktordningens hensikt er å hindre tyveri, hærverk og brann. Dette utføres ved at vaktene patruljerer Stavern Båtforenings havneområde som inkluderer båter, brygger og parkeringsplasser. Avvik skal rapporteres.

Båtplasseieren er selv ansvarlig for at tildelt vakt blir utført.

Den som selv ikke er i stand til å utføre vakten, kan sende stedfortreder eller bytte vakt med annet medlem. Vakten må være over 18 år. Vaktrapporten skal til enhver tid vise hvem som har utført vakten. Det vil være frivillige vakter tilgjengelig (oppslag på klubbhuset), men innkalt vakt må selv gjøre avtale med en av disse og bli enige om eventuell kompensasjon.

Ved uteblivelse ilegges et straffegebyr som fastsettes av styret for hvert år.

Vaktlister blir sendt ut som epost, samt som oppslag ved klubbhuset. Dette skal skje i god tid før vaktsesongen starter. Alle medlemmer plikter å gjøre seg kjent med disse.

Foruten å følge dette reglementet, plikter vakten å gjøre seg kjent med gjeldende vaktinstruks og til enhver tid holde Stavern Båtforening oppdatert om adresse, epost, hjemmetelefon, mobiltelefon og egen båt (reg.nr eller annen ID, navn, merke). Dette er av stor betydning for gjennomføring av vaktordningen.

Dette vaktreglement erstatter alle tidligere vaktreglement for Stavern Båtforening.

Stavern Båtforening

APRIL 2013